Nguyễn Thị Ngọc Đỗ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Ngọc Đỗ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Thăng Long, Đại Việt (nay là Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Lợi

– Bố Nguyễn Bá SươngmẹLê Thị Ngọc Huyền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình có 3 anh em (Nguyễn Bá Nhật, Nguyễn Bá Hân, Nguyễn Thị Ngọc Đỗ)

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *