Nguyễn Thị (? – ?, Từ Nhân)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị

Thụy hiệu: Từ Nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 20/7 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Thế Thuật

– Có 6 người con trai: Ngô Thế Nghiêm, Ngô Thế Đình, Ngô Thế Lộc, Ngô Thế Tùng, Ngô Thế Lễ và Ngô Thế Kỷ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Biền, Ngô Thời Bá, Ngô Thời Chấn, Ngô Thế Lăng, Ngô Thế Vi, Ngô Thế Quý, Ngô Thế Luận, Ngô Thế Luân, Ngô Thế Khả, Ngô Thế Nhiếp và Ngô Đình Trạc.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em

Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xứ Mô Bà Già, thôn Trong, xã Cổ Lũng

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Nguyễn Thị (? – ?): Thụy hiệu là Từ Nhân, phu nhân của Ngô Thế Thuật, thời Lê […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *