Nguyễn Thị Hiền (? – ?) Từ Hạnh

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Hiền

Hiệu: Từ Hạnh

– Chưa rõ năm sinh tại xã Đông Biện, huyện Vĩnh Lộc, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 15/5 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Lương Quận công

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Đình Tú

– Có 1 người con trai: Ngô Văn Khang, Ngô Văn Triết và Ngô Gia Tưởng

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Cẩm, Ngô Văn Nhuệ, Ngô Văn Lễ và Ngô Gia Cẩm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Nguyễn Thị Hiền)

Triều Lê Trang Tông

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xã Nghĩa Trai, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *