Nguyễn Thị (? – ?, Diệu Biên)

1. Thông tin

– Tên húy: Nguyễn Thị

Thụy hiệu: Diệu Biên

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Vạn

– Có 1 người con trai: Ngô Thế Sỹ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

1 Response

  1. December 6, 2021

    […] Nguyễn Thị (? – ?): Tên thụy là Diệu Biên, phu nhân của Ngô Phúc Vạn, thời Lê […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *