Nguyễn Thị Đài (1752 – 1819)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Đài hay Nguyễn Thị Thái

– Sinh năm 1752 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Mất năm 1819 (77 tuổi) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Thiềubà nộiĐặng Thị Dương

– BốNguyễn KhảnmẹĐặng Thị Vệ

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Huy Tự

– Có 13 người con: (9 con trai và 4 con gái)

Con trai: Nguyễn Huy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nguyễn Huy Hổ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 11 con (Nguyễn Thị Bành, Nguyễn Thị Đài, Nguyễn Thảng, Nguyễn Công)

Đang cập nhật

4. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Bà sáng tác rất nhiều thơ Nôm, nhưng hiện nay bị thất lạc còn lại một bài.

Từ tôn đăng thất thập thọ

5. Tham khảo

– Internet

vi.m.wikisource.org

vannghesontay.com

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *