Nguyễn Thị Cấp (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Cấp hay Nguyễn Thị Cáp

Tước hiệu: Từ Dụ phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Bách Tính, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 15/1 (85 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Viết Lễ

– Có 6 người con

Con trai: Ngô Viết Dũng, Ngô Viết Lượng, Ngô Viết Bảo

Có 3 người con gái

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Viết Chính, 1 cháu trai và Ngô Viết Lập

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Nguyễn Thị Cấp)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *