Nguyễn Thị Bốn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Bốn

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Khải

Chưa rõ con cái

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị Bốn)

Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

phuongdonghoaloi.blogspot.com: Nguồn gốc họ Ngô

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *