Nguyễn Thị Ba (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Ba

Tước hiệu: Từ An phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 27/4 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Văn Diệp

– Có 1 người con trai: Ngô Đình Tú

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Khang, Ngô Văn Triết và Ngô Gia Tưởng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Ngô Thị Ba)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xứ Đồng Kênh

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *