Nguyễn Thị (? – ?) Ngô Chi

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị

Tước hiệu: Từ Nhân phu nhân

– Sinh năm tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 2/3 tại xứ Đồng Kênh, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Chi

– Có 3 người con trai: Ngô Thê, Ngô Thâu và Ngô Bình

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Nguyễn Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Nguyễn Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Chi, thời Lê […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *