Nguyễn Thể (1644-1698)

1. Thông tin

– Tên khai sinh: Nguyễn Thể hay Nguyễn Thế

Thụy hiệu: Bảo Lộc công. Tước hiệu: Phù Hưng bá

– Sinh năm 1644 tại Đại Việt (nay là Việt Nam).

Mất năm 1693 (49 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là một chính trị gia thời Mạc trong lịch sử Việt Nam

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

Ông nộiLệnh Thiện hầu

– BốNguyễn Mao

a) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Nguyễn Quỳnh

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiều, Nguyễn Trọng, Nguyễn Thanh, Nguyễn Bích, Nguyễn Tín, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Huyền, Nguyễn Hằng.

3. Con người và tính cách

Có sức vóc võ nghệ

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Nguyễn Thể và Nguyễn Yêu)

Đời vua Phúc Thái 2

Khoảng năm 1655 – 1660 đi lính có công trong các trận chiến khi quân chúa Nguyễn đánh ra nam Nghệ An, được sung quân thị vệ, làm Điển binh (Cai đội).

Báo điện tử Viện nghiên cứu Hán nôm cho rằng: “Thế phả ghi Nguyễn Thể làm nha tướng trong quân của Bùi Văn Khuê, nhưng lời “Cẩn án” nói Khuê Quận công (Bùi Văn Khuê) mất, mà năm Phúc Thái Giáp Thân (1644) Bảo Lộc công (Nguyễn Thể) mới sinh, thì việc nói làm nha tướng e là lời truyền không đúng”.

Chức Phó Úy võ

Các chức tước cao của Nguyễn Thể đều là chức tước ấm tặng, tức là ban tặng.

Năm 1698 năm Chính Hòa 19, từ trần.

5. Giải thưởng và tôn vinh

Truy tặng Đông các Đại học sĩ tước Phù Hưng hầu, sau tặng Hộ bộ thượng thư Thiếu phó Phù quận công

6. Tham khảo

– Internet

hannom.org.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *