Nguyễn Quýnh (1759 – 1791)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Quýnh hay Nguyễn Luyện.

Thọ ấm: Mai Nhạc Bá.

– Sinh ngày 1759 tại phường Bích Câu, Thăng Long Đại Nam (nay là phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam). Quê gốc tại làng Tiên Điền, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Đại Nam (nay là xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Mất ngày 1791 (32 tuổi) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Quỳnh

– Bố Nguyễn ThiềumẹNguyễn Thị Xuyên

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh)

Năm 1779 đỗ tú tài

Năm 1787 giữ chức quản trấn Tả Đội triều Lê.

Năm 1791 sau khi nhà Lê mất, cùng nghĩa sĩ Nghệ Tĩnh nổi dậy chống Tây Sơn. Bị hiệp trấn Nguyễn Quang Dũng vây ráp phóng hoả đốt làng Tiên Điền, Nguyễn Quýnh bị bắt, không chịu khuất phục nên bị giết. Tiên Điền bị san bằng để trừng phạt.

5. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

7. Tham khảo

– Internet

nguoikinhbac.vn

daovien.wordpress.com

hoangkimlong.wordpress.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *