Nguyễn Nghĩa Trạch (? – 1592)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Nghĩa Trạch

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Tp. Hà Nội, Việt Nam)

Mất tháng 1/1592 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê – Mạc trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Đạm

– Ông ngoại là Lê Bá Ly

– Bố Nguyễn Quyện và mẹ là Lê Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình có 12 anh chị em (Nguyễn Thị Như Nguyệt, Nguyễn Tín, Nguyễn Thị Niên, Nguyễn Trù, Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Nghĩa Trạch)

Tháng 1/1592 Thiết chế Trịnh Tùng mở cuộc tấn công đại quy mô vào sào huyệt của nhà Mạc tại Thừa tuyên Sơn Nam. Bùi Văn Khuê, Trần Bách Niên không chống nổi quân Lê, tan vỡ tháo chạy; Mạc Ngọc Liễn cũng bỏ trốn. Quân Lê thừa thắng đuổi tràn đến tận sông, phóng lửa đốt cung điện và nhà cửa trong thành. Trịnh Tùng thúc voi ngựa và quân lính đánh phá cửa Cầu Dền. Quân Mạc tan vỡ, quân mai phục của cha là Nguyễn Quyện chưa kịp nổi dậy, bị chết hết ở ngoài cửa Cầu Dền. Nguyễn Quyện định liều mạng chạy trốn, nhưng tiến, lui đều không còn đường nào, trong ngoài đều là quân Lê, mà cửa luỹ lại bị lấp. Ông cùng anh em trai là Nguyễn Bảo Trung và thủ hạ, tinh binh cố sức đánh, đều chết tại trận.

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *