Nguyễn Mao (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Mao hay Nguyễn Ổn

Tự: Đức Hành

Thụy hiệu: Phương Trạch hầu hay Đức Hạnh công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Nhậm

– Bố Lệnh Thiện hầu

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 người con trai: Nguyễn Thể và Nguyễn Yêu.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình có 2 anh em (Nguyễn Mao, Nguyễn Chúng)

Đời Cảnh Hưng thăng chức Đề đốc

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *