Nguyễn Lang (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Lang

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Quỳnh

– BốNguyễn ThiềumẹHoàng Thị Thược

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 15 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Lang, Nguyễn Cảnh, Nguyễn Tùng)

Đang cập nhật

6. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *