Nguyễn Hiệp (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Hiệp

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nội Nguyễn Thiều bà nội Nguyễn Thị Xuân

– Bố Nguyễn Trừ mẹ Tống Thị Thiếu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? người con (Nguyễn Đại (Thích), Nguyễn Trù, Nguyễn Hồng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thị Uyên)

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *