Nguyễn Đình Tùng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Tùng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, Hà Đông, Đại Việt (nay là xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội, Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nội: Nguyễn Đình Thủy

– Bố Nguyễn Đình Địch

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình có 3 anh em (Nguyễn Doãn Toại, Nguyễn Kiều, Nguyễn Đình Tùng)

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *