Nguyễn Đình Thủy (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Thủy hay Nguyễn Quang Kính

Năm 1592, cháu đời thứ 4 vì phản lại nhà Trịnh nên bị tru di, con cháu đổi tên mộ thành Nguyễn Quang Kính

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, Hà Đông, Đại Việt (nay là xã Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội, Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Lợi

– Bố Nguyễn Trọng ĐạtmẹDương Thị Thục Nhân

b) Hôn nhân và con cái

Con trai: Nguyễn Đình Địch

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình có ? anh em (Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Đình Thủy).

4. Tham khảo

– Internet

tapchisonghuong.com.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *