Nguyễn Đình Thả (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Thả

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Thánh Tông

– Bố là Nguyễn Đình KhôimẹLê Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em (Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thả)

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *