Nguyễn Đình Địch (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Địch hay Nguyễn Doãn Địch hay Nguyễn Quang Cảnh

Năm 1592, cháu đời thứ 4 vì phản lại nhà Trịnh nên bị tru di, con cháu đổi tên mộ thành Nguyễn Quang Cảnh

Tự: Phùng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, Hà Đông, Đại Việt (nay là xã Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội, Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Trọng Đạt và bà nội là Dương Thị Thục Nhân

– Bố là Nguyễn Đình Thủy

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 người con trai: Nguyễn Doãn Toại, Nguyễn Kiều, Nguyễn Đình Tùng

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Nguyễn Đạm và 2 cháu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình

Năm 1481 (đời Lê Thánh Tông) đậu Thám hoa

4. Tham khảo

– Internet

tapchisonghuong.com.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *