Nguyễn Đình Đệ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Đệ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Lợi

– Bố Nguyễn Trọng ĐạtmẹDương Thị Thục Nhân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình có ? anh em (Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Đình Thủy).

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *