Nguyễn Đình Bảo (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Bảo

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Kế Xoàibà nộiPhạm Thị Ngọc Ất

– Ông ngoại là Phạm Quý

– Bố Nguyễn Đình Phú

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *