Nguyễn Đình Bảng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Bảng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Nghệ An, Đại Việt (nay là tỉnh Nghệ An, Việt Nam).

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Lợi

– Bố Nguyễn Kế Xoài và mẹPhạm Thị Ngọc Ất

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình có 9 anh em (Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Đình Quả, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Đình Trang, Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Kế Bính, Nguyễn Đình Điển, Nguyễn Đình Kính (Nguyễn Kim), Nguyễn Đình Soạn).

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *