Nguyễn Bá Sương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Bá Sương hay Nguyễn Xương

– Chưa rõ năm sinh tại Lam Sơn, Thanh Hóa, Đại Việt (nay là tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Hóa Châu, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Là chính trị gia thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Hộibà nộiVũ Thị Hạch

– Ông ngoạiLê Minh

– Bố Nguyễn XímẹLê Thị Ngọc Lan

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Lê Thị Ngọc Huyền

– Có 3 người con:

Con trai: Nguyễn Bá Nhật, Nguyễn Bá Hân

Con gái: Nguyễn Thị Ngọc Đỗ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Nguyễn Bá Ký

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình có 24 anh chị em (Nguyễn Sư Hồi, Nguyễn Bá Sương, Nguyễn Nhật Huyền, Nguyễn Bá Kiệt, Nguyễn Kế Sài, Nguyễn Phùng Thời, Nguyễn Thúc Nga, Nguyễn Tôn Cao, Nguyễn Cảnh Thanh, Nguyễn Trọng Đạt, Nguyễn Phúc Xà, Nguyễn Hữu Lượng, Nguyễn Đông Dần, Nguyễn Nhân Thực, Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Hỷ, Nguyễn Ngọc Lệ, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Ngọc Biên, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Kính (Ngọc Quỳnh), Nguyễn Ngọc Bình).

Trưởng thành tại kinh thành Thăng Long

Nguyễn Bá Sương cùng học tập, vui chơi với các hoàng tử, công chúa trong triều đình. Đến tuổi trưởng thành, Nguyễn Bá Sương kết hôn cùng công chúa Lê Thị Ngọc Huyền và được phong làm Phò Mã đô úy Đô tổng binh sứ Thuận Hóa đạo, một trong 12 tổng binh thời Lê, bảo vệ vùng phía nam của Đại Việt.

Sau khi qua đời, ông được an táng bên cạnh mộ cha và ông nội tại Đồng Lầm.

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *