Nguyễn Bá Nhật (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Bá Nhật

Thụy hiệu: Thượng đẳng công thần

– Chưa rõ năm sinh tại Thăng Long, Đại Việt (nay là Tp. Hà Nội, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Hóa Châu, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Lợi

– Bố Nguyễn Bá SươngmẹLê Thị Ngọc Huyền

b) Hôn nhân và con cái

Con trai: Nguyễn Bá Ký

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình có 3 anh em (Nguyễn Bá Nhật, Nguyễn Bá Hân, Nguyễn Thị Ngọc Đỗ)

Học trường Quốc từ giám

Làm quan trong triều được sắc phong Thái bảo Huân quận công, Thượng tướng quân, Thượng đẳng công thần.

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *