Ngô Xương Sắc (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Xương Sắc (吳昌色)

Tên khác: Ngô Xương Ấp hay Ngô Xương Yên

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Xương Ngập

– BốNgô Xương XímẹLý Thị Khoan Dung

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 người con: Ngô Tử Canh, Ngô Tử An

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Tử Uy

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Xương Sắc, Ngô Ích Vệ)

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

ngotoc.vn

vietnamgiapha.com

facebook.com Page Gia tộc họ Ngô Việt Nam

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *