Ngô Viết Dũng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Viết Dũng

Tước hiệu: Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ ty Đô Chỉ huy sứ Chánh Đội trưởng Vũ Thắng Hầu

Thụy hiệu: Phúc Thắng

– Chưa rõ năm sinh tại Bách Tính, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định, Đại Việt (nay là tỉnh Nam Định, Việt Nam)

Mất ngày 8/11 (87 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Công Tín

– Bố Ngô Viết Lễmẹ Nguyễn Thị Cấp

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Vũ Thị Quý Ngọc

– Có 1 người con

Con trai: Ngô Viết Chính

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Viết Bút và Ngô Viết Bính

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 6 anh em (Ngô Viết Dũng, Ngô Viết Lượng, Ngô Viết Bảo và 3 con gái)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xứ Đồng Lân, xã Du La, huyện Thanh Hà, trấn Hải Dương, Việt Nam.

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *