Ngô Viết Chính (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Viết Chính

Thụy hiệu: Trực Chính hay Trực Tính

– Chưa rõ năm sinh tại Bách Tính, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định, Đại Việt (nay là tỉnh Nam Định, Việt Nam)

Mất ngày 11/02 (27 tuổi) tại đất Chung Sơn, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội Ngô Viết Lễbà nội Nguyễn Thị Cấp

– Bố Ngô Viết Dũngmẹ Vũ Thị Quý Ngọc

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Đoàn Thị Quý

– Có 2 người con trai: Ngô Viết Bút và Ngô Viết Bính

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Viết Ngạn và Ngô Viết Diễn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại rừng Yên Thế, đất Chung Sơn, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, Việt Nam.

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *