Ngô Vạn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Vạn

Tước hiệu: Vệ Quốc công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNgô Lộc Hảibà nộiTừ Hạnh phu nhân

– Bố Ngô TínmẹTừ Nhân phu nhân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 6 anh em (Ngô Vạn, Ngô Phúc Thiện, Ngô Phúc An, Ngô Phúc Lương, Ngô Phúc Tâm và Ngô Thị Ngọc Lâm)

Thế kỷ X

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

vietnamgiapha.com

ngotoc.vn

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *