Ngô Văn Diệp (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Văn Diệp

Tước hiệu: Tham đốc Thân quân thần vũ, Tứ vệ quân vụ sự, Dương võ uy dũng Công thần. Thượng tướng quân Triều An hầu hay Dật Khê hầu

Thụy hiệu: Hiền Hành thượng sĩ

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 27/10 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Khắc CungmẹLê Thị Ngọc Phiến

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị Ba

– Có 1 người con trai: Ngô Đình Tú

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Khang, Ngô Văn Triết và Ngô Gia Tưởng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Văn Diệp, Ngô Thị Ngọc Phỉ và Ngô Thị Ngọc Phương)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xứ Ông Voi

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *