Ngô Văn Chính (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Văn Chính

Tước hiệu: Nho sinh trúng thức, Thần vũ Tứ vệ lục sự

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội Ngô Như Ngọcbà nộiTrang Thuận phu nhân

– Bố Ngô Nhân Lan

b) Hôn nhân và con cái

Có 5 người con trai: Ngô Nhân Trừng và 4 người con

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhân Triệt, Ngô Đức Khiêm, Ngô Nhân Tỉnh, Ngô Phúc Mỹ và Ngô Phúc Mẫn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 5 anh em (Ngô Văn Chính, Ngô Văn Xuân và 3 người nữa)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

2 Responses

  1. December 10, 2021

    […] – Bố là Ngô Văn Chính […]

  2. December 11, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Văn Chính […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *