Ngô Tử Canh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Tử Canh

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Xương Xí bà nộiLý Thị Khoan Dung

– BốNgô Xương Sắc

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Tử Canh, Ngô Tử An)

Năm 982 (Nhâm Ngọ) cùng Từ Mục sang giao hiếu với nước Chiêm Thành. Bị vua Chiêm bắt giam lại. Vua Lê hay tin, bất bình, điều động quân sĩ sang đánh dẹp, bắt vua Chiêm và xếp đặt lại việc cai trị trên lãnh thổ ấy.

Cùng Từ Mục về nước, tận tụy lo việc sửa sang chính trị, mở mang văn hóa.

4. Tham khảo

– Internet

vansu.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *