Ngô Trương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Trương

Tước hiệu: Tả hiệu điểm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô Lương

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 con trai: Ngô Chanh và Ngô Đống

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 2 anh em (Ngô Trương, ?)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *