Ngô Trí Cẩn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Trí Cẩn

Chưa rõ năm sinh năm năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNgô Công Địnhbà nộiĐậu Thị Từ Thúc

– Bố Ngô Quang Tổ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 3 anh em (Ngô Quang Thông, Ngô Trí Cẩn và Ngô Quang Tôn)

Thế kỷ XV, Triều Lê

Rời quê đến ở huyện Yên Thành

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *