Ngô Tông (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Tông

Tước hiệu: Diễn Nghĩa vương

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 1/4 (âm lịch) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô LanmẹĐào Thị Ngọc Trật

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Từ Thuận phu nhân

– Con trai: Ngô Lộc Hải

Có tài liệu không ghi tên Ngô Lộc Hải

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Tín

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Chính và Ngô Tông)

Thế kỷ X

Triều Lê

6. Tham khảo

– Internet

datviet.trithuccuocsong.vn

vietnamgiapha.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *