Ngô Tiên Gián (1516 – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Tiên Gián

Sinh năm 1516 (Bính Tý) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Tô Phủbà nộiLê Từ Nhân

– Bố Ngô Quang Toản mẹPhan Bản Thiện

b) Hôn nhân và con cái

Có 1 người con trai: Ngô Mậu Cử

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 4 anh em (Ngô Trí Trạch, Ngô Tiên Gián và 2 người nữa)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *