Ngô Thực Đại (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thực Đại

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khảo Tích

– BốNgô Khảo Tịnh

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Lý Thị Công Hầu

– Con trai: Ngô Giáo

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Minh Đức, Ngô Minh Hiếu và Ngô Minh Nghĩa

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ trong gia đình ? anh em ()

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *