Ngô Thuần Lương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thuần Lương

Tước hiệu: Mậu Ni hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nhân Tôngbà nội Ngô Thị Ngọc Mạn

– Bố là Ngô Pháp Chính

b) Hôn nhân và con cái

Có 1 người con trai: Ngô Thiện Quang, Ngô Thiện Đạo, Ngô Thiện Đạt, Ngô Thiện Tính, Ngô Thiện Hạnh và Ngô Thiện ?

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Thế kỷ X

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *