Ngô Thiện Quang (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thiện Quang

Tước hiệu: Văn bút Nam sinh Truyền Chân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Pháp Chính

– Bố là Ngô Thuần Lương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 6 người con (Ngô Thiện Quang, Ngô Thiện Đạo, Ngô Thiện Đạt, Ngô Thiện Tính, Ngô Thiện Hạnh và Ngô Thiện ?)

Thế kỷ X

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *