Ngô Thị Ngọc San (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Ngọc San hay Ngọc Sách

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Động Bàng (Khả Lam), An Định, phủ Thanh Hóa, Đại Việt (nay là Định Hòa, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Tâybà nộiTrịnh Thị Kim

– Bố Ngô KinhmẹLê Thị Mười

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 5 trong gia đình 5 anh em (Ngô Từ, Ngô Đức, Ngô Khiêm, Ngô Đam, Ngô Thị Ngọc San)

Niên hiệu Thiệu Khánh triều Trần

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *