Ngô Thị Ngọc Phỉ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Ngọc Phỉ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Khắc CungmẹLê Thị Ngọc Phiến

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Dũng Quận công

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 3 anh em (Ngô Văn Diệp, Ngô Thị Ngọc Phỉ và Ngô Thị Ngọc Phương)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *