Ngô Thị Ngọc Điển (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Ngọc Điển

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Văn Khangbà nộiNguyễn Thị Ngọc Tuấn

– Bố Ngô Văn CẩmmẹNguyễn Thị Phấn

b) Hôn nhân

– Quan hệ gia đình với chồng là Dũng Nghị hầu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 5 trong gia đình 5 anh em (Ngô Văn Lộc, Ngô Văn Hoằng, Ngô Văn Chấn, Ngô Thị Ngọc Viên và Ngô Thị Ngọc Điển)

Triều Lê Trang Tông

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *