Ngô Thị Mỹ Lương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Mỹ Lương

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Ích Vệbà nộiHàn Diệu Chi

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ trong gia đình ? anh em (Ngô Thị Duyên Lương, Ngô Thị Mỹ Lương, Ngô Khảo Tích)

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *