Ngô Thị Bái (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Bái

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Tôn Nhànbà nộiPhạm Thị Năm

– Bố Ngô Thanh Liêm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê trung hưng

Đang cập nhật

4. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Đồng Phang – Dòng Dực Quốc công Ngô Thế Bang

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *