Ngô Thị Am (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Am

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Văn Triếtbà nộiBùi Thị Đầu

– Bố Ngô Văn LễmẹBùi Thị Yên

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em (Ngô Văn Hữu, Ngô Văn Thiện, Ngô Thị Yến, Ngô Thị Am và Ngô Thị Dung)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *