Ngô Thị (? – ?, đời 34.1)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Chánhbà nộiMai Thị Vượng

– Bố Ngô Phúc Túc

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Dương Khuông

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh chị em (Ngô Thị, Ngô Phúc Giám. Ngô Phúc Ngạn và Thuần Trung hầu)

Nam triều nhà Lê – Vĩnh Thịnh – Dụ Tông

Đàng ngoài chúa Trịnh – An Đô vương

Đàng trong chúa Nguyễn – Minh Vương Quốc chúa

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Phúc Túc

traonha.wordpress.com: Hoành Quận công Ngô Phúc Phương (1710 – 1804)

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *