Ngô Thế Thuật (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thế Thuật hay Trạch

Hiệu: Huyền Linh Chân Truyền

– Sinh giờ Sửu, ngày 7/10/Kỷ Tỵ tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 19/Giêng tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Hiển Đạobà nộiMai Thị

– Bố Ngô Huệ GiaomẹTrần Thị

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là Trần Thị và Nguyễn Thị

– Có 6 người con trai: Ngô Thế Nghiêm, Ngô Thế Đình, Ngô Thế Lộc, Ngô Thế Tùng, Ngô Thế Lễ và Ngô Thế Kỷ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Biền, Ngô Thời Bá, Ngô Thời Chấn, Ngô Thế Lăng, Ngô Thế Vi, Ngô Thế Quý, Ngô Thế Luận, Ngô Thế Luân, Ngô Thế Khả, Ngô Thế Nhiếp và Ngô Đình Trạc.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Năm Bính Tuất (khi 18 tuổi) đi học

Năm (Đinh Dậu) đỗ Hương cống, lãnh Hướng tiến

Năm (Ất Mão) sinh Ngô Đỉnh

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại ngón giữa gò Ngũ Chỉ (5 ngón tay), phía trước chùa thôn Phan, xã Cổ Lũng.

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

2 Responses

  1. December 7, 2021

    […] Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Thế Thuật, thời […]

  2. December 7, 2021

    […] Bố là Ngô Thế Thuật và mẹ là Nguyễn […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *