Ngô Thế Đình (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thế Đình

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Huệ Giaobà nộiTrần Thị

– Bố Ngô Thế ThuậtmẹTrần Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 6 anh em (Ngô Đỉnh, Ngô Thế Đình, Ngô Thế Lộc, Ngô Thế Tùng, Ngô Thế Lễ và Ngô Thế Kỷ)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *