Ngô Thao (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thao

Tước hiệu: Chỉ huy sứ An Giang hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Tùng

– Bố Ngô Bình

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Giai

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Giữ chức Hộ bộ thị lang cho nhà Mạc

Năm 1592 (Nhâm Thìn) Trịnh Tùng hạ thành Thăng long, Mạc Mậu Hợp chạy về Kim Thành Hải Dương,Trịnh Tùng đuổi đến Kim thành, Mậu Hợp chạy thoát, Ngô Thao cùng 17 đại thần nhà Mạc ra hàng.

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngogia.com.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả của Tiến sĩ Ngô Trần Thực (1742)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *