Ngô Thao Vũ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thao Vũ hay Phạm Thao Vũ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại xã Mỹ Lộc, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, Đại Việt (nay là tỉnh Thái Bình, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Hữu Tư

– Bố Ngô Hữu Quý

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 5 anh em (Ngô Khắc Kính, Ngô Thế Thịnh, Ngô Văn Cống, Ngô Thao Vũ và Ngô Mậu Ba)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *