Ngô Thầm (1462 – 1531)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thầm (吳忱)

Tự hiệu: Động Sơn (洞山)

Thụy hiệu: Hoè Hiên (槐軒), truy tặng Thượng thư

– Sinh năm 1462 (Nhâm Ngọ) tại xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Đại Việt (nay là xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

Mất ngày 7/11/1531 (AL) (69 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Bá Di

– Bố Ngô Thiền Nho

b) Hôn nhân và con cái

Con trai: Ngô Miễn Thiệu

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Diễn, Ngô Uông, Ngô Dịch và Ngô Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Luân và Ngô Thầm)

Triều Lê

Năm 1493 (Quý Sửu, Hồng Đức thứ 24 Lê Thánh Tông) đỗ Đệ nhất giáp Tiến sỹ cập đệ nhị danh (Tức Bảng nhãn)

Làm quan trải các chức Đông các Hiệu thư, Hàn Lâm viện thị thư, thăng đến Tả thị lang, được tặng Thái bảo.

Vua Lê Thánh Tông đề xướng các cuộc xướng họa văn thơ trong cung đình, ông liền triệu tập 28 vị văn thần ưu tú của mình lại. Nhà vua đưa ra tuyển tập văn thơ gồm 9 bài ca vị với các đề tài khác nhau và yêu cầu dựa theo vần luật mà xướng một bài họa. Nhân đó, nhà vua thành lập hội Tao Đàn thập nhị bát tú để bình luận văn thơ và lấy cảm hứng từ mùi hương hoa quỳnh đặt tên cho tập thơ là Quỳnh uyển cửu ca (tức là chín khúc ca trong vườn quỳnh), soạn lời tựa và xưng là Tao Đàn nguyên soái, điều hành hội. Thấy ông lặng im mà đọc thơ chăm chú, khi được nhà vua hỏi thì ông tâu lên việc ấn tượng với bài thơ Ngự chế mai hoa thi, với hình tượng hiên ngang như người quân tử. Được nhà vua cùng mọi người khen tinh tế, hiểu được tâm ý của nhà vua. Đồng thời được tiến cử xướng họa với bài thơ đó.

Năm 1531 (7/11/Tân Mão) ông từ trần

4. Công trình và tác phẩm tiêu biểu

Còn lại 5 bài thơ chữ Hán chép trong Toàn Việt thi lục

– Quỳnh uyển cửu ca, đồng tác giả, có 8 bài hoạ

– Lời bình bài Quân đạo của Lê Thánh Tông

5. Tham khảo

– Internet

thivien.net

m.myclip.vn

kinhtenongthon.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

3 Responses

  1. October 23, 2021

    […] – Bố là Ngô Thầm […]

  2. October 23, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Thầm […]

  3. October 23, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Thầm […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *